1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Notatka z posiedzenia zespołu d/s Ubezpieczeń w dniu 17. marca 2011

W dniu 17 marca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. ubezpieczeń w 2011 roku w nieco zmienionym składzie. Kolegę Andrzeja Cisło, po jego rezygnacji zastąpiła Marta Klimkowska-Misiak. Podczas posiedzenia ustalono tryb kwartalny spotkań. Następne posiedzenie zaplanowano na maj. Zapoznano się z projektem ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym i opracowano stanowisko w tym temacie (załącznik poniżej). Zapoznano się także z ofertą ubezpieczeniową wypracowaną przez Beskidzką Izbę Lekarską, będącą całkiem nowym produktem dla lekarzy oferującym lekarzom niepracującym na kontrakcie zabezpieczenie swojej egzystencji w razie niemożności wykonywania zawodu w związku różnymi zdarzeniami losowymi.