1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Archiwum

Podstawy prawne lekarskich ubezpieczeń obowiązkowych.

Trzy obowiązkowe ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów
Przeznaczenie OCPodstawa prawnaRozporządzenie regulujące
Nowe "powszechne" OCArt. 48a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystyRozp. MF z 26 kwietnia 2010
Przyjmowanie zamówień od publicznych zakłądów opieki zdrowotnejArt. 35 ustawy o zakłdach opieki zdrowotnejRozp MF z 23 grudnia 2004
Udzielanie świadczeń w ramach własnego kontraktu z NFZArt. 136b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finnasowanych ze środkó publicznychRozp. MF z 28 grudnia 2007

 

NOWY OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA OC DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

OD 12 CZERWCA 2010 R. Krótkie kompendium dotyczące nowego ubezpieczenia