Zasady przyznawania stypendiów

Nowe wnioski przyjmujemy

od 1 stycznia 2020 r.


Informacje o przyznanych stypendiach zostaną przekazane w dniu 20 grudnia 2019 r. drogą mailową.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej przypomina, że wnioski powinny być kompletne i złożone w prawidłowy sposób.W przeciwnym wypadku zostaną odrzucone przez Komisję z przyczyn formalnych. 


W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiada Komisja Stypendialna.

Skład Komisji Stypendialnej:
 

Niezbędne pliki do aplikowania o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej znajdują się poniżej.

Regulamin przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej

Regulamin przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej

Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zasady przyznawania punktów we wniosku o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zasady przyznawania punktów we wniosku o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zgoda ośrodka w którym planuje się odbyć staż indywidualny

Zgoda ośrodka w którym planuje się odbyć staż indywidualny

Oświadczenie dotyczące ogłoszeń zjazdowych i sesji plakatowych

Oświadczenie dotyczące ogłoszeń zjazdowych i sesji plakatowych

Przykładowe wnioski o przyznanie Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Przykładowy Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - wydarzenie niepłatne np staż

Przykładowy Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - wydarzenie płatne np kurs warsztat

Najczęściej zadawane pytania ( Frequently Asked Questions) na temat Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

FAQ Stypendium NRL

Sprawozdanie z wykorzystania Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Sprawozdanie z wykorzystania Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej