Standardy kształcenia przeddyplomowego

druki sejmowe posiedzenia KZDR Sejmu

Projekt z dnia

 
2019-04-19
Pełny tytuł projektu:

 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego


serwis RCL umożliwia śledzenie kolejnych wersji projektu i etapu prac

opinia samorządu

2019-05-10 | Stanowisko Prezydium NRL

zobacz historię starań o profil ogólnoakademicki dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Wcześniejsze

2018-12-14 | Apel NRL do Ministra Szkolnictwa Wyższego