Omawiane zagadnienie nie jest nowością w agendzie szerokiej dyskusji dotyczącej spraw kształcenia stomatologów. W zasadzie dotyczy ona kształcenia osób, które nie są jeszcze członkami izb lekarskich, ale izby lekarskie mają ustawowo zapisany obiwiazek troszczenia się o poziom wykształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. 

Już w trakcie VII kadencji Samorząd podnosił niestosowność zróżnicowania standardów kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów. Przejawialo się to w tym, że w rozporządzeniu Ministra Nauki standard dla kierunku lekarskiego zawierał wskazanie profilu ogolnoakademickiego, a w załączniku dotyczącym kierunku lekarsko-dentystycznego nie zawierał co do profilu żadnego wskazania. 

W związku z uchwaleniem nowej ustawy (ustawy „2.0” , czy też „ustawy Gowina”) powstała konieczność wydania do niej nowych aktów wykonawczych , rozporządzenia ws standardów nie wyłączając 
Poza tym, w sprawie pojawił się wątek wyraźnie wpływający na warunki działania branży. Powstały bowiem projekty powołania do życia kilku prywatnych szkół zamierzających kształcić przyszłych stomatologów w profilu zawodowym.

 

 • Czym się różni profil ogólnoakademicki od profilu zawodowego?

  Art.; 64.  [Poziomy i profile studiów]

  1.         Studia są prowadzone na poziomie:

  1)         studiów pierwszego stopnia;

  2)         studiów drugiego stopnia;

  3)         jednolitych studiów magisterskich.

  2.         Studia są prowadzone na profilu:

  1)         praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne;

  2)         ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.

Izby lekarskie od lat zabiegają o niepowiększanie liczby absolwentów stomatologii poprzez zmniejszenie naboru na studia na kierunku lekarsko- dentystycznym, toteż powołanie nowych szkół bez gwarancji jednoczasowego umniejszenia limitudla istniejących uczelni prowadziłoby w efekcie do zwiększenia liczby studentów , a potem lekarzy dentystów.

Niemniej podstawowym argumentem batalii, jaka odbyła się z udziałem Konsultantów Krajowych, środowisk akademickich i Naczelnej Rady Lekarskiej było zapewnienie kształcenia stomatologów w ramach profilu ogolnoakademickiego.

.Apel NRL z 14 grudnia 2018r.

Nie od razu władza wykazała zrozumienie dla postulatów IL.

Projekt - zobacz w serwisie Legislacja

owszem, zapewnił równość kierunków lekarskiego i lek- dent, ale w ten sposób, że obu kierunkom nie określono profilu 

Stanowisko Prezydium NRL z 10 maja 2019r

W efekcie prac legislacyjnych , podpisane 25 lipca 2019r. przez Ministra Nauki rozporządzenie obu kierunkom określiło wymóg profilu ogólnoakademickiego .

Dodane: 2019-02-02, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj