Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami, a w razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Informatyki Naczelnej Izby Lekarskiej (e-mail: informatyka@hipokrates.org, tel. +48 22 559 13 36).

Cel 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w niniejszym serwisie internetowym zamieszczane są podstawowe informacje o lekarzach i lekarzach dentystach. W celu osiągnięcia w pełni profesjonalnego zasobu informacji o lekarzach i lekarzach dentystach postawiliśmy do Państwa dyspozycji również możliwość opublikowania fotografii. Fotografia członka samorządu będzie publikowana w serwisie tylko pod warunkiem posiadania jego zgody.

Ogólne zasady
Podstawową normą obowiązująca Naczelną Izbę Lekarską jest respektowanie z najwyższą uwaga zasady dobrowolności publikowania fotografii lekarzy i lekarzy dentystów, opartej na pisemnie wyrażonej zgodzie. Formalne, pisemne wyrażenie zgody może być w każdej chwili i bez podania przyczyn, przez każdego lekarza i lekarza dentystę - cofnięte. Wówczas w możliwie najkrótszym czasie (maksymalnie w ciągu jednego miesiąca) fotografia osoby wycofującej zgodę przestanie być publikowana w serwisie.

Przebieg procedury publikacji w Internecie fotografii lekarza i lekarza dentysty

 1. Wizerunek jest bardzo wrażliwą daną osobową. Aby fotografia została opublikowana w naszym serwisie i była publicznie dostępna konieczna jest pisemna zgoda osoby zainteresowanej. Dostępny jest standardowy formularz, którego podpisanie i przekazanie do macierzystej, Okręgowej Izby Lekarskiej jest warunkiem publikacji zdjęcia. Podpis powinien być złożony w obecności pracownika Izby Lekarskiej (lub osoby funkcyjnej w samorządzie), gdyż musimy mieć absolutną pewność co do autentyczności podpisu. Dopełnienie tej formalności będzie więc możliwe przeważnie, najczęściej podczas Państwa wizyty w swojej Izbie.Podpisane oświadczenie będzie przechowywane w aktach osobowych lekarza/lekarza dentysty, a w razie wycofania zgody na publikację zdjęcia - zniszczone.
 2. Następnie, akt wyrażenia zgody na publikację zdjęcia będzie odnotowany w komputerowym Okręgowym Rejestrze Lekarzy. Wraz z pozostałymi danym przesyłanymi w cyklu miesięcznym z Okręgowej izby Lekarskiej do Naczelnej Izby Lekarskiej będzie przesyłana informacja o zgodzie na publikację zdjęcia. Tak przekazana do Naczelnej Izby Lekarskiej informacja będzie podstawą do opublikowania zdjęcia członka samorządu w naszym serwisie.

 3. Jakie konkretnie zdjęcie będzie opublikowane zależy przede wszystkim od Państwa. W Okręgowych Rejestrach Lekarzy znajdują się zeskanowane zdjęcia członków samorządu, pochodzące z osobistych dokumentów. Jeśli nie są one aktualne to mogą Państwo przesłać nowsze (np. elektronicznie) do swojej Izby i wówczas zostaną one przekazane do Naczelnej Izby Lekarskiej. Szybszym rozwiązaniem jest elektroniczne (!) przesłanie fotografii bezpośrednio na adres Naczelnej Izby informatyka@hipokrates.org, z koniecznie podanym numerem Prawa Wykonywania Zawodu.

Zaprzestanie publikacji fotografii
Cofnięcie zgody na publikację zdjęcia polega na przekazaniu tej decyzji do Działu Rejestru (macierzystej) Okręgowej Izby Lekarskiej, gdzie funkcjonuje komputerowy, okręgowy Rejestr Lekarzy. Decyzja o cofnięciu zgody może być przekazana w dowolnej formie (pisemnie, telefonicznie) pod warunkiem możliwości sprawdzenia tożsamości osoby przekazującej swoją decyzję.
Decyzja o cofnięciu zgody na publikację zdjęcia powinna zostać bezzwłocznie wprowadzona przez pracowników Izby do systemu komputerowego, tak - aby przy najbliższej wysyłce danych do Naczelnej Izby Lekarskiej właściwa informacja dotarła do Centralnego Rejestru Lekarzy RP.

Aspekty techniczne
Przesyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG i posiadać następujące parametry: wymiary - szerokość: 140 - 150 pikseli, wysokość: 170 - 180 pikseli, rozmiar pliku: 5-10 kB (maksymalnie 40kB). Zalecamy nazwanie pliku 7-mio cyfrowym numerem Prawa Wykonywania Zawodu.

Podsumowanie

Chcę aby moje zdjęcie było publikowane w serwisie internetowym Naczelnej Izby Lekarskiej, w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP:

 1. Pobieram formularz zgody na publikację zdjęcia

 2. Przy okazji wizyty w Okręgowej Izbie Lekarskiej składam podpis na wypełnionym formularzu, w obecności pracownika Izby, który ma możliwość sprawdzenia mojej tożsamości

 3. Jednocześnie akceptuję do publikacji w internecie znajdującą się w Okręgowym Rejestrze Lekarzy swoją fotografię lub
  dostarczam do Izby nowszą fotografię lub
  przesyłam fotografię elektronicznie do swojej Izby lub do Naczelnej Izby Lekarskiej

Nie chcę aby moja fotografia była publikowana w serwisie Naczelnej Izby Lekarskiej:

 1. Jeśli nie jest aktualnie publikowana - nie muszę nic w tej sprawie zrobić
 2. Jeśli wcześniej wyraziłam (-em) zgodę - mogę ją cofnąć kontaktując się z Działem Rejestru mojej Izby i komunikując swoją decyzję