Kapitułę Medalu im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni" IX kadencji stanowią:

  1. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski,
  2. prezes Zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom – Mariusz Janikowski,
  3. przewodniczący Komisji Etyki NRL – Artur de Rosier,
  4. kanclerz Kapituły odznaczenia „Meritus Pro Medicis”,
  5. przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Artur Płachta,
  6. osoby uhonorowane medalem w ostatnich 3 latach kalendarzowych.

Medal im. dr. W. Biegańskiego Hominem Inveni został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. (uchwała Nr 12/17/VII NRL).

Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym.

Wnioski o nadanie Medalu mogą składać członkowie i organy izb lekarskich lub instytucje związane z ochroną zdrowia.