Czym jest, czym być powinna i kto powinien się nią parać

Praktyka lekarska

Dokumentacja medyczna

Informacja a reklama

Certyfikaty, tytuły

Czy zabiegi med.estetycznej
są świadczeniem zdrowotnym?

Zwolennicy kontynuacji obecnego nieuporządkowania rynku oraz rozmycia granicy pomiędzy medycyną a "branżą beauty" z oczywistych przyczyn próbują skierować dyskusję na tory czysto rynkowe i wymusić narrację dyskusji poprzez pryzmat interesów finansowych, tzn. dowieść, że postulat środowiska lekarskiego uporządkowania tej branży jest w głównej mierze podszyty chęcią eliminacji konkurencji. Nic bardziej błędnego. Chodzi o jasne rozgraniczenie kompetencji zawodowych i o bezpieczeństwo pacjentów , które w ostatnich czasach, wskutek często napotykanej nieuprawnionej działalności jest mocno zagrożone. 


Strona w budowie