Otrzymanie Patronatu Honorowego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wiąże się z przesłaniem pisma do biura Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz ze szczegółowym opisem wydarzenia i informacjami o organizatorze na jeden z poniższych adresów:

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

lub pocztą elektroniczną: sekretariat@nil.org.pl

Zachęcamy do korzystania z wniosku zamieszczonego poniżej.

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. 

Organizator otrzymuje pisemną (drogą mailową) odpowiedź o przyznaniu patronatu.

O patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie posiadające szczególną rangę w środowisku medycznym i jest wyjątkowo ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej:

  • podkreśla rangę wydarzenia;
  • daje możliwość umieszczenia loga Naczelnej Izby Lekarskiej na wszystkich materiałach promujących wydarzenie;
  • pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.