Przy korzystaniu z niżej publikowanych danych prosimy o przywoływanie źródła danych, którym jest Centralny Rejestr Lekarzy RP należący do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dane aktualne na dzień 31.03.2024 roku.

Zestawienie nr 1 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 2 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg województwa miejsca zameldowania i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 3 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg wieku, płci i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 4 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji.

Zestawienie nr 5 - Zestawienie liczbowe wg liczby wydanych zaświadczeń, województwa miejsca zamieszkania, oraz okresu wydania zaświadczenia.

Zestawienie nr 7 - Zestawienie ilościowe wg rodzaju prawa wykonywania zawodu (PWZ)

Legenda - Objaśnienia do występujących w zestawieniach pojęć