Zawieranie, wykonywanie i rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Informator NIL- opieka szkolna

ZarządzenieNFZ 120/2019

Komentarz ws finansowania

Rozporządzenie konkursowe

Punktacja ofert

Przepisy Konkursowe

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami przypomina odwieczne poszukiwanie kamienia filozoficznego – ot, jak prostym ruchem zrobić z czegoś, co nie działa, coś społecznie przydatnego. Klasa polityczna jeszcze nie jest chyba świadoma, że wobec przepełnionego rynku stomatologicznego każdy wchodzący na ten rynek stomatolog instynktownie szuka gwarancji stabilności swej 40-letniej perspektywy pracy w opanowaniu procedur komercyjnych, najczęściej związanych ze stomatologią pacjentów dorosłych. A.Cisło , wiceprezes NRL


Koszyk stomatologiczny  Tabela punktowa  Nakłady  Ogólne Warunki Umów