Taki spadek udziału Stomatologii w nakładach na leczenie może wynikać tylko z braku pomysłu na organizację lecznictwa STM.

lata

plan wydatków NFZ na świadczenia (w mln zł)

 

wszystkie

stomatologiczne

%stom w planie

ostateczne wykonanie stom

2008

             49 348

1 889

3,83%

     1 738

2009

             53 498

1 964

3,67%

     1 847

2010

             56 415

1 716

3,04%

     1 689

2011

             58 399

1 753

3,00%

     1 710

2012

             61 698

1 801

2,92%

     1 771

2013

             62 974

1 774

2,82%

     1 773

2014

             63 792

1 773

2,78%

     1 729

2015

             67 879

1 763

2,60%

     1 744

2016

             70 793

1 781

2,52%

     1 769

2017

             74 064

1 822

 

     1 775

2018

             77 509

1 901

2,45%

 

2019

              91 122

1 912

2,10%

 

2020

              102 132

1 911

1,87%

 

2021

              120 151

2 070

1,72%

 

Za punkt wyjścia przyjęto rok 2008. W ciągu nastepnych lat wydatki ogólne na świadczenia wzrastały wobec roku 2008 systematycznie, aby w 2020r wynosić juz o blisko 58% więcej niż w 2008r. 

W tym czasie wydatki na stomatologię przeżyły wzlot i spadek w zakresie niecałego 1 procenta i  w roku 2020, w wartościach bezwzględnych wynosza prawie tyle samo co w roku 2008.

W planie finansowym NFZ na rok 2020 po raz pierwszy udział leczenia stomatologicznego spadł poniżej 2%

Co jest potrzebne polskiej Stomatologii?

krotka broszura informacyjna

Dodane: 2019-09-03

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj