1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki
wybrane PNRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przewodniczący komisji i zespołów NRL VIII kadencji wybrani

15 czerwca 2018 r. członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej wybrali wiceprezesów NRL, skarbnika NRL, sekretarza NRL, zastępcę sekretarza NRL, członków Prezydium NRL oraz przewodniczących komisji i zespołów NRL. Czytaj...

14 kzl

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał Prezesa NRL i NROZ

26 maja 2018 r. Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał prof. Andrzeja Matyję na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Grzegorza Wronę na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Czytaj...

Aktualności

Naczelna Izba Lekarska udostępnia lekarzom i lekarzom dentystom instrukcję ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym oraz inne materiały związane z wejściem w życie RODO. Więcej...

Projekty Unijne

Naczelna Izba Lekarska realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi. Więcej...

Badania i szkolenia NIL

OÅrodek Doskonalenia Zawodowego logo

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Wybory w OIL

Zakończyły się wybory w okręgowych izbach lekarskich do organów izb lekarskich VIII kadencji. Więcej

Patronaty

Aby otrzymać Patronat Honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, należy przesłać do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo z prośbą o... Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.