Bezpieczeństwo leczenia w myśl samorządu lekarskiego opiera się na sprawnie funkcjonującym systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych, tak aby niechciany rezultat leczenia został naprawiony najszybciej jak to możliwe oraz by zminimalizować możliwość wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Organizacja ochrony zdrowia w myśl idei no-fault to również efektywna kompensacja szkód poniesionych przez pacjenta, który nie może latami czekać na zadośćuczynienie systemu. To w końcu odwaga do ponoszenia odpowiedzialności za niepożądane zdarzenia medyczne w duchu kultury bezpieczeństwa nastawianej na ciągłą poprawę jakości usług medycznych.