Wśród czynników zmniejszających skuteczność leczenia do najistotniejszych zalicza się bagatelizowanie zaleceń lekarskich oraz zbyt późne zgłaszanie się po pomoc medyczną.

Samodzielne modyfikowanie zaleceń lekarza co do ilości, częstotliwości oraz okresu zażywania leków skutkuje brakiem efektów oraz postępem choroby, a w niektórych przypadkach może nawet spowodować zgon.

Dlatego tak ważne jest trzymanie się zaleceń lekarskich. Wiele leków trzeba brać przewlekle, to znaczy stale i regularnie. Efekty leczenia częstokroć nie są widoczne od razu. Większość leków potrzebuje czasu, żeby zacząć działać. Bardzo ważne jest wtedy, by w oczekiwaniu na efekt nie zaprzestawać lub nie zmieniać terapii! Takie zachowanie może wydłużać przebieg leczenia, a także doprowadzić do faktycznego pogorszenia naszego stanu zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal

 

 

Ministerstwo Zdrowia: informacje i zalecenia dot. koronawirusa