Current Procedural Terminology (CPT) jest systemem kodowania procedur i świadczeń wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Lista kodów została stworzona w 1966 roku przez American Medical Association (AMA). Obecnie CPT jest publikowana co rok. Rozpatrywanie propozycji zmian i aktualizacja listy należy do Kolegium Redakcyjnego reprezentującego AMA, towarzystwa naukowe, płatników, szpitale.
CPT jest podstawą do tworzenia w oddzielnym, niezależnym procesie Resource Based Relative Value Scale (RBRVS), która opisuje względną wartość poszczególnych procedur i świadczeń. Skala względnej wartości procedur jest z kolei podstawą do rozliczeń pomiędzy płatnikami a świadczeniodawcami.
Kontakty Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) z AMA umożliwiły zapoznanie się z zasadami aktualizacji i stosowania CPT w USA. Zaletami tej listy są precyzja, kompletność i spójność. Ogromne znaczenie ma również wyłącznie merytoryczny charakter listy kodów i niezależność procesu CPT od wpływów politycznych, organizacyjnych czy ekonomicznych.
NIL i AMA zawarły umowę w celu przetłumaczenia książki kodów CPT. Na początek zostały przetłumaczone działy "Evaluation & Management", "Female Genital System" i "Maternity Care and Delivery". Możliwość ich stosowania w polskiej praktyce lekarskiej zostanie sprawdzona w zakładach opieki zdrowotnej i praktykach lekarskich. Pierwszy etap testowania opiera się na części książki kodów, co nie pozwala na sprawozdawanie wszystkich wykonywanych procedur i świadczeń. Zastosowanie kompletnej listy CPT do wszystkich czynności wykonywanych w szpitalu, przychodni czy praktyce będzie możliwe w drugim etapie testowania.
Amerykański system kodowania procedur medycznych jest przypuszczalnie najlepiej rozwiniętym, kompletnym i dopracowanym systemem na świecie. Wdrożenie go w Polsce jest możliwe dzięki pomocy AMA i pozwoliłoby na stworzenie wspólnego, precyzyjnego języka, dokładnie opisującego pracę lekarzy. Mamy nadzieję, że wartość i trwałość takiego systemu zostaną docenione, że stanie się on podstawą do wprowadzenia polskiej wersji RBRVS (względnej wartości procedur) i do właściwej wyceny pracy lekarzy.
Na stronach dotyczących projektu CPT-PL można znaleźć ogólne informacje o CPT, materiały dla uczestniczących w testowaniu itp. Najwięcej informacji na temat CPT znajduje się na stronach AMA (w języku angielskim).