Kapitułę Medalu stanowią:

  • Łukasz Jankowski - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Jacek Miarka - Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
  • Zbigniew Kuzyszyn - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Paweł Sobieski - Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej
  • Artur de Rosier - Przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Mariusz Janikowski - Przewodniczący Rady Fundacji “Lekarze lekarzom”

- na podstawie uchwały nr 33/23/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 sierpnia 2023 r.