logo: NIL

Konwent Kapituły

  1. Łukasz Jankowski – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  2. Paweł Barucha - Wiceprezes NRL
  3. Klaudiusz Komor - Wiceprezes NRL
  4. Mateusz Kowalczyk - Wiceprezes NRL
  5. Artur Płachta - Przewodniczący Konwentu Prezesów ORL
  6. Artur de Rosier - Przewodniczący KEL

Członkowie Kapituły

  1. Jacek Miarka - Przewodniczący NSL
  2. Zbigniew Kuzyszyn - NROZ
  3. Paweł Sobieski - Przewodniczący NKR
  4. Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, w tym jeden lekarz dentysta, wybrani w głosowaniu tajnym spośród członków Naczelnej Rady Lekarskiej niebędących prezesami okręgowych rad lekarskich – 3 osoby

 

na podstawie uchwały NRL19/18/VIII z dnia 9 listopada 2018 r.