Prezydium Kapituły:

  • Romuald Krajewski - Kanclerz Kapituły powołany przez Naczelną Radę Lekarską
  • Łukasz Jankowski – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Artur Płachta - Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich
  • Jacek Miarka - Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
  • Zbigniew Kuzyszyn - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


Członkowie Kapituły:

20 Członków Samorządu Lekarskiego noszących odznaczenie “Meritus Pro Medicis” wybieranych losowo drogą elektroniczną przez Prezydium Kapituły spośród Odznaczonych zgłaszających chęć udziału w pracach Kapituły.

 – na podstawie uchwały Nr 22/23/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 czerwca 2023 r.