Działalność międzynarodowa prowadzona w imieniu i na rzecz samorządu lekarskiego przez Naczelną Izbę Lekarską koncentruje się w głównej mierze na udziale w pracach najważniejszych międzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Organizacje międzynarodowe, w których aktualnie działa Naczelna Izba Lekarska, określa uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej.

uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uczestnictwa Naczelnej Izby Lekarskiej w pracach międzynarodowych organizacji lekarzy i Lekarzy dentystów

WMA - World Medical Association

_____________________________________________________

FDI - World Dental Federation 

_____________________________________________________

EJD - European Junior Doctors Association

_____________________________________________________

ERO FDI - European Regional Organization of the World Dental Federation

 

_____________________________________________________

CPME - Standing Committe of European Doctors

 

_____________________________________________________

UEMS - European Union of Medical Specialists

_____________________________________________________

CED - Council of European Dentists

_____________________________________________________

ZEVA - Symposium of the Central and East European Chambers of Physicians

_____________________________________________________

EFMA/WHO - European Forum of Medical Association and the World Health Organization

_____________________________________________________