Szanowni Państwo

Otrzymujecie Państwo materiały źródłowe pomocne w nauce bioetyki w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Część z tych materiałów to wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty teksty zawierające normy, które służą do kształtowania postaw lekarzy i lekarzy dentystów. Pozostałe pozycje to wartościowe dokumenty opracowane przez Radę Europy lub Światowe Stowarzyszenie Lekarzy i przetłumaczone na język polski. Mam nadzieję, że dla wielu Koleżanek i Kolegów materiały te okażą się pomocne w kształtowaniu postaw lekarzy.

Marek Czarkowski Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL