Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej nie jest organizacją w ścisłym tego słowa zdarzeniu – nie posiada żadnej oficjalnej struktury.

Sympozjum jest corocznym spotkaniem przedstawicieli samorządów lekarskich z Europy Środkowej i Wschodniej. Co roku Sympozjum organizuje samorząd lekarski z innego państwa.

Sympozjum służy przede wszystkim integracji i zacieśnianiu współpracy samorządów zawodowych lekarzy z tych państw środkowe i wschodniej Europy, w których takie samorządy istnieją. Podczas Sympozjum przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej spotykają się z lekarzami, z państw, z którymi nie było dotychczas okazji nawiązania ścisłej, regularnej współpracy (np. Albania, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina). Organizacja Sympozjum jest szczególnie ważna dla nowopowstających samorządów lekarskich – było to szczególnie widoczna chociażby podczas spotkania w Belgradzie w roku 2009, któremu Serbska Izba Lekarska nadała niespotykanie wysoką rangę.

W 2011 roku w Krakowie odbyło się 18. Sympozjum, którego organizatorem była Naczelna Izba Lekarska. Była to drugie Sympozjum zorganizowane się w Polsce – w roku 2001 Sympozjum odbyło się w Warszawie.