Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej został powołany uchwałą nr 20/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia.

 

Najważniejsze zadania Ośrodka Kształcenia NIL:

1) Wspieranie członków okręgowych izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.

2) W zakresie realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1, Ośrodek Kształcenia NIL:

a) Identyfikuje potrzeby szkoleniowe w oparciu o postulaty środowiska lekarskiego na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych lub innych badań Ośrodka Badań i Analiz NIL.

b) Przygotowuje wnioski skierowane do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i akceptację programu kształcenia dotyczące szkoleń organizowanych przez Ośrodek Kształcenia NIL. Wszystkie szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia NIL są akredytowane.

c) Samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami organizuje doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkoleń i konferencji.

d) Nawiązuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w ramach porozumienia o współpracy w zakresie organizacji szkoleń i konferencji.

e) Pozyskuje zewnętrzne finasowanie na projekty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach tworzonych konsorcjów w modelu potrójnej Helisy (administracja, nauka, biznes)

 

Wszystkie organizowane wydarzenia edukacyjne Ośrodka Kształcenia NIL można odnaleźć klikając w link: NIL - Kursy i szkolenia

 

Dane teleadresowe:

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

ul. Sobieskiego 110 00-764 Warszawa

 

adres e-mail: szkolenia@nil.org.pl

telefony kontaktowe: +48 22 559 13 00 wew. 507

 

Zespół Ośrodka Kształcenia NIL:

Katarzyna Marzęda - kierownik 

Marta Ratajska - specjalista 

Gabriela Jańczak - młodszy specjalista