Europejskie Stowarzyszenie Młodych Lekarzy jest organizacją zrzeszającą 300 000 młodych lekarzy w Europie. Organizacja rozpoczęła swoją działalność w połowie lat 70-tych. Działa m.in. na rzecz rozwoju i upowszechniania rozwiązań cyfrowych w systemach opieki zdrowotnej na całym kontynencie jako drogi do poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych, zabiega o wysoką jakość programów kształcenia podyplomowego, podejmuje inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu lekarzy.

Naczelna Izba Lekarska przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Lekarzy w trakcie Zgromadzenia Ogólnego EJD, które odbyło się w dn. 26-27 maja 2023 r. w Rydze.

Strona internetowa EJD – https://www.juniordoctors.eu/