• dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • dr hab. Leszek Bosek, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny i naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych,
 • dr hab. n. med. Tomasz Karpiński, Poznań,
 • dr hab. n. med. Urszula Balicka, Poznań,
 • dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
 • dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • dr Kinga Bączyk-Rozwadowska, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr n. med. Antoni Dmochowski, Poznań, 
 • dr n. med. Bożena Kamprowska, Poznań,
 • dr n. med. Erwin Strzesak, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
 • dr n. med. Jacek Putz, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Warszawa,
 • dr n. med. Jan Wendland, Poznań,
 • dr n. med. Sławoj Maciejewski, Poznań,
 • dr n. med. Tomasz Sioda, Poznań,
 • dr n. o zdr. Joanna Zdanowska, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • dr n. pr. lek. Iwona Wrześniewska-Wal, p.o. kierownika Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • dr n. pr. Lucyna Staniszewska, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr n. pr. Łukasz Sokołowski, Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr n. pr. Magdalena Błaszyk, adwokat Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
 • dr n. pr. Magdalena Błaszyk, adwokat Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
 • dr n. pr. Mariusz Zelek, adwokat, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr n. pr. Paweł Mazur, Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr n. pr. Piotr Piesiewicz, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, 
 • dr n. pr. Zofia Zawadzka, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 • lek. Anna Wilczek-Jääskeläinen, Poznań.
 • lek. Jerzy Gnusowski, Kościan,
 • lek. Piotr Jankowiak, Poznań.
 • prof. dr hab. Alicja Krzyżaniak, kierownik Zakładu Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Edward Jeliński, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1995 r.), od 2000 r. prof. nadzwycz. w Instytucie Filozofii UAM, a od 2005 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 
 • prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, kierownik Zakładu Filozofii Polityki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Potyrała, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • prof. UM dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. zw. dr hab. n. prawn. Marek Chmaj, Wydział Prawa Uniwersytetu Humani- stycznospołecznego SWPS w Warszawie,