Naczelna Izba Lekarska realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz pracowników administracyjnych
i zarządzających podmiotami leczniczymi