AKTUALNE PROJEKTY: 

„Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kursów doskonalących z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami.  Projekt rozpoczął się w marcu br. i trwać będzie do końca 2018 r.

Szkolenia prowadzone są w formi online.

Uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności (potwierdzone egzaminem końcowym) niezbędne do prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia, w tym w szczególności do wykonywania badań określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezbędnych w profilaktyce.

UWAGA!!  BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – 5 modułów do wyboru.


O SZCZEGÓŁY PYTAJ W BIURZE PROJEKTU    22 558 80 47, 22 55 91 344, 22 55 91 310

 

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - czytaj więcej na stronie projektu - tutaj

 

                                                                                                 "Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów"

 

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Szkolenia te o tematyce medycznej oparte są o Evidence Based Medicine. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku. 

Głównym jego celem jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne jaki i praktyczne. Szkolenia prowadzone będą na terenie całej Polski. 

Uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności (potwierdzone egzaminem końcowym) niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Więcej informacji na stronie projektu - tutaj