Konferencja „Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjenta, dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dzięki wykorzystaniu telemedycyny?”

TRANSMISJA ONLINE

Naczelna Izba Lekarska oraz Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza serdecznie zapraszają na  konferencję Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjenta, dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dzięki wykorzystaniu telemedycyny?, która odbędzie się 6 października 2022 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie w formule hybrydowej (wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:30).

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad efektywnością wykorzystania telemedycyny w opiece nad pacjentami w Polsce. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele sektora publicznego, czołowych organizacji branżowych, organizacji pacjentów oraz towarzystw naukowych. Poruszone zostaną tematy związane z przyszłością telemedycyny w Polsce, opublikowanym niedawno projektem programu rozwoju e-zdrowia w Polsce, korzyściach wynikających z rozwoju rozwiązań telemedycznych oraz pożądanych formach wsparcia lekarzy i świadczeniodawców we wdrażaniu innowacji w ochronie zdrowia.

W ramach konferencji zaprezentowany zostanie również Interdyscyplinarny standard udzielania świadczeń telemedycznych, opracowany przez ponad 20 organizacji eksperckich działających w obszarze ochrony zdrowia. Standard zawiera zbiór zasad postępowania i dobrych praktyk, których przestrzeganie ma prowadzić do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń telemedycznych, w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjentów.

Konferencja składać się będzie z trzech głównym paneli:

  • Panel I - Przedstawienie case studies z zagranicznych systemów ochrony zdrowia.
  • Panel II - Debata systemowa: “Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjenta, dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dzięki wykorzystaniu telemedycyny?” - uczestnicy debaty będą rozmawiać na temat m.in. planowanych przez stronę publiczną zmian dotyczących telemedycyny, korzyściach związanych ze zdalną opieką nad pacjentem oraz dalszych wyzwaniach związanych ze wspieraniem e-zdrowia w Polsce.
  • Panel III - Debata medyczna: “Różne oblicza telemedycyny: jakie korzyści oraz w jakich sytuacjach? Przegląd wybranych rozwiązań telemedycznych w poszczególnych obszarach terapeutycznych” - uczestnicy debaty poruszą tematy m.in. dostępnych w Polsce rozwiązań opartych o telemedycynę w różnych obszarach medycyny oraz ich wpływie na codzienną pracę lekarza i efekty osiągane w opiece nad pacjentem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Agenda do pobrania.

Zapisz się na konferencję: https://nil.org.pl/szkolenia-zewnetrzne.