„Bezpieczne leczenie” to ogólnopolska kampania edukacyjna, która ma za zadanie przybliżenie środowisku medycznemu oraz opinii publicznej nieskuteczność aktualnego systemu w ustalaniu odpowiedzialności lekarza oraz wypłacaniu odszkodowań za niepożądane zdarzenia medyczne. Chcemy podkreślić fakt, że aktualny kształt prawa w Polsce negatywnie wpływa na jakość opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo procesu leczenia zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Natomiast naszym celem w dalszej perspektywie jest zapewnienie najszerszego poparcia dla rozwiązań proponowanych przez Naczelną Izbę Lekarską w stworzonej ustawie.