Już Hippokrates, zwany ojcem medycyny, przed blisko 2500 laty wskazywał, że zdrowie jest największym dobrem. Obecnie podzielamy jego opinię. Kiedy w badaniach opinii publicznej pada pytanie o najważniejsze wartości, w pierwszej kolejności wymienia się zdrowie. Odpowiadający podkreślają również, że w razie choroby, osiąganie innych wartości materialnych, jak i duchowych bywa utrudnione.

Niestety, większość z nas jest przekonana, że stan zdrowia zależy od służby zdrowia oraz szczęścia. Faktem jest, że nasze zdrowie w pewnym stopniu zależy od genów, które otrzymaliśmy od przodków. Jednak liczba schorzeń, na które jesteśmy skazani, z powodu słabych genów jest ograniczona.

W większości przypadków dziedziczymy jedynie skłonność do choroby. Dzięki właściwemu postępowaniu możemy jej uniknąć lub zminimalizować jej następstwa. Jest to o tyle ważne, że w ponad 50% zdrowie zależy od naszych decyzji. Co ciekawe, za ok. 20% naszego zdrowia odpowiada środowisko, w którym żyjemy. W związku z tym, postawa proekologiczna ma wymiar iście prozdrowotny.

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Sprawna i ogólnie dostępna służba zdrowia może poprawić stan zdrowia społeczeństwa ledwie o 10-20%. Cała reszta zależy od nas. Jeżeli chcesz być zdrowy, musisz dbać o zdrowie oraz podejmować mądre decyzje.

 

 

Ministerstwo Zdrowia: informacje i zalecenia dot. koronawirusa