Umówiłeś się na wizytę do lekarza. Z przyczyn losowych nie możesz przyjść w ustalonym terminie. Uprzedź lekarza, że się nie zgłosisz. W tym czasie inny pacjent będzie mógł otrzymać pomoc lub poradę. Jak dowodzą statystyki, pacjenci nie przychodzą aż na jedną czwartą umówionych wizyt. O ile by się skrócił czas oczekiwania na wizytę, gdyby zostały odwołane! Nie stawiając się na uzgodniony termin zabiegu, marnujesz czas co najmniej dwóch lekarzy i pielęgniarek oraz innych osób zaangażowanych w przygotowanie zabiegu. Jeżeli masz w zwyczaju zapisywać się na wizytę lub zabieg w kilku miejscach, liczba osób postawionych w stan gotowości automatycznie rośnie.

Możesz być tylko na jednej wizycie w danym momencie. Poinformuj w pozostałych placówkach, że rezygnujesz z terminu. Pozwoli to na lepsze gospodarowanie czasem personelu medycznego. Pomyśl o szacunku dla drugiego człowieka oraz dla jego zdrowia. Telefon czy mail naprawdę nie wymagają wiele wysiłku.

Dr n. med. Jerzy Friediger

 

 

Ministerstwo Zdrowia: informacje i zalecenia dot. koronawirusa