Obecne możliwości otrzymania rekompensaty w przypadku zdarzenia medycznego są trudne dla obu stron. Pacjent zmuszany jest do wieloletniego oczekiwania na orzeczenie sądowe, którego wynik nie zawsze jest satysfakcjonujący, placówka medyczna często spotyka się z negatywnymi opiniami, a lekarze narażeni są na wielokrotne składanie wyjaśnień, zeznań, są wzywani na policję, do prokuratury, do sądu. Jest to obciążające psychicznie, emocjonalnie oraz odbywa się kosztem czasu, który lekarz mógłby poświęcić pacjentom.

Wyroki sądowe w tego typu sprawach nie przyczyniają się do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia. Nawet jeśli pacjent otrzymuje odszkodowanie, a personel medyczny jest karany, to system opieki zdrowotnej nie uzyskuje żadnych wskazówek co do poprawy jakości, aby uniknąć takich błędów w przyszłości.

Niezadowoleni pacjenci na własną rękę kierują się do różnych organów publicznych. W rezultacie dochodzi do sytuacji, że w sprawie jednego zdarzenia medycznego toczy się kilka równoległych postępowań prowadzonych przez różne organy, ponieważ pacjenci nie mają jasno zaznaczone, gdzie powinni się udać w przypadku wątpliwości co do procesu ich leczenia.