Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską
do której codziennie wpływają wnioski o udzielenie informacji dotyczącej karalności lekarzy i lekarzy dentystów.

Informacja o karalności lub niekaralności lekarza lub lekarza dentysty zostanie udzielona na wniosek osoby lub podmiotu, który wykaże w jej pozyskaniu swój interes prawny.

Zasady umieszczania i usuwania wzmianki o karalności określone są w art. 110 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

 

Otrzymane wnioski o udzielenie informacji
dot. karalności lekarzy i lekarzy dentystów w I kwartale 2024 r.

I KWARTAŁ 2024 R. LICZBA WNIOSKÓW
styczeń 268
luty 243
marzec 301
SUMA: 812