Krajowa Komisja Wyborcza jest kolegialnym ciałem Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzanie wyborów do organów i w organach Naczelnej Izby Lekarskiej, ogłaszanie wyników tych wyborów oraz przeprowadzanie procedury odwoływania organu lub członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Członków Krajowej Komisji Wyborczej wybiera, na okres kadencji, Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Szczegółowe zadania Krajowej Komisji Wyborczej określa Regulamin wyborów oraz Regulamin Krajowej Komisji Wyborczej, których obowiązująca treść dostępna jest w zakładce „Aktualne regulaminy".

 

Harmonogram posiedzeń KKW w 2024:

  • 12-13.01.2024 – stacjonarnie w Warszawie
  • 29.01.2024 – online
  • 25.02.2024 – stacjonarnie w Płocku
  • 8-9.03.2024 – stacjonarnie w Warszawie
  • 12-13.04.2024 – stacjonarnie w Warszawie
  • 16.05.2024 – stacjonarnie w Łodzi (KZL)
  • 14.06.2024 – online

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2024.03.14