Krajowa Komisja Wyborcza jest kolegialnym ciałem Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzanie wyborów do organów i w organach Naczelnej Izby Lekarskiej, ogłaszanie wyników tych wyborów oraz przeprowadzanie procedury odwoływania organu lub członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Członków Krajowej Komisji Wyborczej wybiera, na okres kadencji, Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Szczegółowe zadania Krajowej Komisji Wyborczej określa Regulamin wyborów oraz Regulamin Krajowej Komisji Wyborczej, których obowiązująca treść dostępna jest w zakładce „Aktualne regulaminy".

 

Harmonogram posiedzeń KKW w 2023:

  • 17.02.2023 on-line,
  • 17-18.03.2023 stacjonarne w Warszawie,
  • 14.04.2023 on-line,
  • 19-20.05.2023 stacjonarne w Poznaniu,
  • 2- 3.06.2023 stacjonarne w Olsztynie,
  • 16.06.2023 on-line,
  • 8-9.09.2023 r. stacjonarne w Opolu,
  • 20-21.10.2023 stacjonarne w Warszawie,
  • 17.11.2023 on-line,
  • 8.12.2023 on-line.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2023.06.06