Przewodniczący komisji 2022 - 2026

Damian Patecki

Członkowie komisji 2022 – 2026

 1. Marcin Aluchna
 2. Stefan Antosiewicz
 3. Katarzyna Jungiewicz-Janusz
 4. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 5. Urszula Kozińska
 6. Konrad Małkiewicz
 7. Marcin Nowiński
 8. Filip Pawliczak
 9. Rita Sharma

Pracownik biura obsługujący komisję

Małgorzata Rachwalska

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Janusz Kłoczko

Członkowie komisji 2018 - 2022

 1. Antosiewicz Stefan
 2. Bulsa Michał
 3. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
 4. Krajewski Romuald
 5. Kucharski Lech
 6. Radziszewska Dorota
 7. Ruchała-Tyszler Agnieszka
 8. Sobczyński Stefan
 9. Urbański Bartosz

Pracownik biura obsługujący komisję
Małgorzata Rachwalska

Przewodniczący komisji 2014 - 2017
Jerzy Kruszewski    

Członkowie komisji 2014 - 2017

 1. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 2. Klaudiusz Komor
 3. Jerzy Friediger
 4. Teresa Bachanek
 5. Dorota Radziszewska
 6. Radosława Staszak-Kowalska
 7. Maciej Michalik
 8. Bartłomiej Guzik
 9. Jolanta Orłowska-Heitzman
 10. Tadeusz Pawlikowski
 11. Alicja Marczyk-Felba
 12. Grażyna Sławeta
 13. Lesław Pypeć

Pracownik biura obsługujący komisję
Małgorzata Rachwalska

Przewodniczący komisji 2010 - 2013
Jerzy Kruszewski    

Członkowie komisji 2010 - 2013
1.    Teresa Bachanek    
2.    Krzysztof Bielecki    
3.    Stanisław Bień    
4.    Jerzy Friediger    
5.    Bartłomiej Guzik    
6.    Zyta Kaźmierczak-Zagórska    
7.    Klaudiusz Komor    
8.    Romuald Krajewski    
9.    Ładysław Nekanda-Trepka    
10.    Konstanty Radziwiłł    
11.    Jan Stasiewicz    
12.    Andrzej Wojnar    
13.    Karolina Woźniak    

Pracownik biura obsługujący komisję 2010 - 2013
Małgorzata Rachwalska