Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Łukasz Jankowski

Wiceprezesi NRL
Paweł Barucha
Klaudiusz Komor
Mateusz Kowalczyk

Sekretarz NRL
Grzegorz Wrona

Zastępca Sekretarza NRL
Paweł Doczekalski

Skarbnik NRL
Grzegorz Mazur

Członkowie Prezydium
Halina Borgiel-Marek
Damian Patecki
Mikołaj Sinica
Piotr Kalkowski
Dariusz Samborski