Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz

Wiceprezesi NRL
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Romuald Krajewski
Leszek Dudziński (od 02.09.2016 r.)
Agnieszka Ruchała-Tyszler (do 16 czerwca 2016 r.)

Sekretarz NRL
Marek Jodłowski (od 4 grudnia 2015 r.)
Konstanty Radziwiłł (do 16 listopada 2015 r.)

Zastępca Sekretarza NRL
Anna Lella

Skarbnik NRL
Wojciech Marquardt 

Członkowie Prezydium
Mariusz Janikowski
Mariusz Malicki
Stefan Sobczyński 
Jolanta Szczurko