II Kadencja NROZ 1993 – 1997

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

prof. Stanisław Leszczyński

Zastępcy NROZ 

1. Dr Adamowicz Robert 

2. Dr Andrzejewski Janusz 

3. Dr Baranowicz Barbara 

4. Dr Bierca Jacek 

5. Dr Błaszczyk Andrzej 

6. Dr Bogucki Krzysztof 

7. Dr Ciumak Wacław 

8. Dr Charczuk Edward 

9. Dr Dembowski Janusz 

10. Dr Durski  Andrzej 

11. Dr Dzido Tadeusz 

12. Dr Glińska Anna 

13. Dr Gołębiewski Mirosław 

14. Dr Górki Jarosław 

15. Prof. Haftek Jan 

16. Dr Jackowiak Maciej 

17. Dr Jakus Stanisław 

18. Dr Kaczurba Anna 

19. Dr Kidawa Elżbieta 

20. Dr Korta Teresa 

21. Dr Kużawczyk Andrzej 

22. Dr Kłopotowski Jan 

23. Dr Kośmider Maria 

24. Dr Krzak Andrzej 

25. Dr Krzak Jan 

26. Dr Kucharski Lech 

27. Dr Kwiatkowski Stefan 

28. Dr Lubiński Ignacy 

29. Dr Małecki Janusz 

30. Dr Mazur Grzegorz 

31. Dr Mościcki Zenon 

32. Dr Nawrocka Halina 

33. Dr Naze Waldemar 

34. Dr Niedzielski Aleksander 

35. Dr Niedziółka Andrzej 

36. dr Palczewski Dariusz 

37. dr Paprocki Andrzej 

38. dr Rejminiak Krystyna 

39. dr Ronge Janusz 

40. dr Stępień Stanisław 

41. dr Światkowski Jan 

42. dr Wajda Julian 

43. dr Wenglarzy-Kowalczyk Wanda 

44. prof. Wagner Aleksander 

45. dr Ziółkiewicz Zygmunt 

46. dr Żelazowski Krzysztof 

47. dr Żórawski Jacek

48. dr Vitali Tomir

lek.stom:

1. Kolanko Wojciech 

2. Koper Roman 

3. Kopińska Irena 

4. Krzyżan Czesław 

5. Matysik Jerzy 

6. Pytko Jerzy 

7. Rzeszutko Ryszard 

8. Serafinowska Anna 

9. Stawiarski Wiesław 

10. Tarkowska Anna 

11. Utrata Irena 

12. Wadas-Mikołajewska Teresa