Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostały uhonorowane osoby związane z odpowiedzialnością zawodową lekarzy:

2016 rok:

* Złoty Krzyż Zasługilek. Grzegorz Wrona (NROZ)

* Srebrny Krzyż Zasługi:

- dr n.med. Zbigniew Kuzyszyn – Z-ca NROZ

- lek. Mirosława Kozłowska (OROZ w Olsztynie)

- lek. Urszula Mikołajczak-Mejer (OROZ w Koszalinie)

- lek. Dorota Orlicka  (OROZ w Bielsku-Białej),

- lek. Wojciech Łącki (Przewodniczący NSL).

- lek. dent. Anna Tarkowska – Z-ca NROZ

* Medal Złoty za Długoletnią Służbę :

- dr n.med. Teresa Korta – Z-ca NROZ

- dr n.med. Mieczysław Orzeł – Z-ca NROZ

- dr n.med. Andrzej Podolecki – Z-ca NROZ

- dr n.med. Jan Świątkowski – Z-ca NROZ

- lek. dent. Marta Rodziewicz-Kabarowska – Z-ca NROZ

Odznakę Honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznawaną przez Ministra Zdrowia otrzymała:

- lek. Barbara Baranowicz (Z-ca NROZ).

- lek. Janina Barbachowska (OROZ w Warszawie)

2017 rok:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - dr n. med. Anna Serafinowska-Kiełczewska – Z-ca NROZ

2018 rok:

  • Medal Srebrny za Długotrwałą Służbę – lek. Artur de Rosier (OROZ w Poznaniu).

2021 rok:

  • lek. Elżbieta Kidawa – Srebrny Krzyż Zasługi

pracownicy biura:

r.pr. Marek Szewczyński – Brązowy Krzyż Zasługi

Ewa Nowosielska – Medal Złoty Za Długoletnią Służbę

Małgorzata Kurkiewicz-Pypno - Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę