III Kadencja 1997-2001

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka

Zastępcy NROZ

1. Dr Adamowicz Robert

2. Dr Andrzejewski Janusz

3. Dr Baranowicz Barbara

4. Dr Błaszczyk Andrzej

5. Dr Bogucki Krzysztof

6. Dr Ciechowicz Stanisław

7. Dr Charczuk Edward

8. Dr Ciumak Wacław

9. Dr Dybek Marceli

10. Dr Durski Andrzej

11. Dr Dwornik Daniel

12. Dr Dembowski Janusz

13. Dr Glińska Anna

14. Dr Gawron Jacek

15. Dr Romuald Górniak

16. Dr Hawryński Andrzej

17. Dr Kalbarczyk Tadeusz

18. Dr Kidawa Elżbieta

19. Dr Krzak Andrzej

20. Dr Krzak Jan

21. Dr Kośmider Maria

22. Dr Kopińska Irena

23. Dr Korta Teresa

24. Dr Kużawczyk Andrzej

25. Dr Kwiatkowski Stefan

26. Dr Małecki Janusz

27. Dr Marcowski Wiesław

28. Dr Mazur Grzegorz

29. Dr Mościcki Zenon

30. Dr Naze Waldemar

31. Dr Niedziółka Andrzej

32. Dr Orkisz Witold

33. Dr Orzeł Mieczysław

34. Dr Podolecki Andrzej

35. Dr Rejminiak Krystyna

36. Dr Szolginia Michał

37. Dr Staszków Emil

38. Dr Świątkowski Jan

39. Dr Świerżewski Romuald

40. Dr Traczewska Halina

41. Dr Tynecki Andrzej

42. Dr Wadas-Mikołajewska Teresa

43. Dr Wenglarzy-Kowalczyk Wanda

44. Dr Vitali Tomir

Lek.stom:

1. Chmielowiec Elżbieta

2. Kabarowska Marta

3. Kolanko Wojciech

4. Lipka Bogusław

5. Matysik Jerzy

6. Tarkowska Anna

7. Pytko Jerzy

8. Utrata Irena

9. Rzeszutko Ryszard