Skład Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji

Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego – dr n. med. Jacek Miarka

Zastępcy Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego: 

lek. dent. Mariola Łyczewska
lek. Leszek Orliński

Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego:

dr n. med. Stefan Bednarz
dr n. med. Włodzimierz Bednorz
lek. Marek Bukowski
lek. Anna Dec
dr n. med. Jacek Fórmaniak
dr n. med. Ryszard Golański
dr n. med. Tomasz Gorczyński
dr n. med. Konrad Jarosz
lek. Ireneusz Juzala
dr n. med. Jacek Kocot
prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
dr hab. n.med. Bartosz Kubisa
lek. Iwona Latos
lek. Grażyna Lesyng-Pawłowska
dr n. med. Wojciech Malkowski
lek. Jerzy Matkowski
lek. Paweł Matysiak
lek. Jacek Mazur
dr n. med. Maciej Miarka
dr n. med. Sylwia Miernik-Podleśko
lek. Paweł Mieszczański
lek. dent. Ewa Miękus-Pączek
dr n. med. Piotr Minowski
lek. Jerzy Nosarzewski
lek. dent. Sobiech Piotr
dr n. med. Ryszard Szozda
lek. dent. Michał Telega
lek. Michał Wepsięć
lek. Piotr Winciunas
prof. dr hab. n. med. (lek. dent.) Joanna Wysokińska-Miszczuk
dr n. med. Krzysztof Zaorski
lek. Wojciech Zelenay
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora