Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Zbigniew Kuzyszyn

Zastępcy

1. dr n.med. Robert Adamowicz – W-wa
2. lek.dent.Jacek Barański - Lublin
3. dr n.med. Jacek Bierca - Warszawa
4. lek. Wojciech Derkowski - Opole
5. Dr n.med. Wojciech Drozd – Katowice
6. Lek.dent. Jolanta Hańcka - Łódź
7. lek. Krzysztof Lubecki – Zielona Góra
8. lek.Włodzimierz Majewski - Katowice
9. Dr n.med. Elżbieta Narolska-Wierczewska - Bydgoszcz
10. dr n.med. Janusz Małecki - Wojsko
11. Prof.dr hab.n.med. Teresa Matthews-Brzozowska - Poznań
12. Lek. Ładysław Nekanda-Trepka- Warszawa
13. Lek. Jacek Opinc – Łódź
14. Prof.dr hab.n.med. Jacek Różański – Szczecin
15. Lek.dent. Marek Szałkowski - Olsztyn
16. Lek. Joanna Szeląg – Białystok
17. Lek. Łukasz Szpinda - Warszawa
18. lek.dent. Anna Tarkowska - Warszawa
19. lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk- Katowice
20. dr n.med. Włodzimierz Wnęk - Rzeszów
21. lek. Lech Żak- Warszawa