V Kadencja 2006 – 2010

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

lek. Jolanta Orłowska- Heitzman

Zastępcy NROZ 

1. Dr Adamowicz Robert

2. Dr Andrzejewski Janusz

3. Dr Bandurski Jędrzej

4. Dr Baranowicz Barbara

5. Dr Bieńko Teresa

6. Dr Błaszczyk Andrzej

8.   Dr Charczuk Edward

11. Dr Darasz Zbigniew

12. Dr Ciechowicz Stanisław

13. prof. Czernicki Zbigniew

14. Dr Dembowski Janusz

15. Dr Dmowska Renata

16. Dr Dybek Marceli

17. Dr Dziedzic Mieczysław

18. Dr Glińska Anna 

19. Dr Górniak Romuald

20. Dr Hartwich Artur

21. Dr Kajdos Janusz

22. Dr Kańtoch Sabina

23. Dr Kidawa Elżbieta

24. Dr Kocot Jacek

26. Dr Kolasiński Piotr

27. Dr Korta Teresa

28. Dr Kossak Jerzy

29. Dr Krzak Andrzej

30. Dr Kunkel Andrzej

31. Dr Kurek Józef

32. Dr Kużawczyk Andrzej

34. Dr Łyczywek-Zwierz Maria 

35. Dr Małecki Janusz

37. Dr Mazur Grzegorz

38. Dr Mendel Żywisław

40. Dr Mościcki Zenon

41. Dr Naze Waldemar

42. Dr Orzeł Mieczysław

44. Dr Podolecki Andrzej

45. prof. Pojda Stefan

46. Dr Rejminiak Krystyna

50. Dr Swoboda Kazimierz

51. Dr Szolginia Michał

52. Dr Świątkowski Jan

54. Dr Tomczykowska Małgorzata

55. Dr Traczewska Halina

57. Dr Vitali Tomir

58. Dr Wenglarzy-Kowalczyk Wanda 

59. Dr Werner Bożena

60. Dr Żak Lech

Lek.stom:

1. Baron Antoni

2. Buszko Urszula

3. Chowaniec Anna

4. Kolanko Wojciech

5. Lipka Bogusław

6. Matysik Jerzy

7. Mielcarek Wanda

8. Pietrzycki Jerzy

9. Rodziewicz-Kabarowska Marta

10. Rzeszutko Ryszard

11. Serafinowska-Kiełczewska Anna

12. Tarkowska Anna

13. Utrata Irena