Skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej IX kadencji:

Sobieski Paweł - Przewodniczący
Orłowska-Heitzman Jolanta - Wiceprzewodnicząca
Maszluch Mirosław - Wiceprzewodniczący
Witczak Mariusz - Sekretarz
Radomska-Hnatyszyn Kamila - Zastępca Sekretarza

Członkowie
Kopociński Zbigniew
Kula Bogdan
Stankiewicz Marek
Urban Bożena
Wanecki Jarosław
Weiszewska Alicja
Wiśniewska Magda