IV Kadencja 2001 – 2006

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

prof. Zbigniew Czernicki

Zastępcy NROZ 

1. Dr Adamowicz Robert

2. Dr Adamowicz Stanisław

3. Dr Andrzejewski Janusz

4. Dr Baranowicz Barbara

5. Dr Błaszczyk Andrzej

6. Dr Bogucki Krzysztof

7. Dr Charczuk Edward

8. Dr Ciechowicz Stanisław

9. Dr Ciumak Wacław

10. Dr Dembowski Janusz

11. Dr Dmowska Renata

12. Dr Dybek Marceli

13. Dr Gawron Jacek

14. Dr Glińska Anna

15. Dr Górniak Romuald

16. Dr Hajdo Krzysztof

17. Dr Hartwich Artur

18. Dr Kajdos Janusz

19. Dr Kamiński Leszek

20. Dr Kańtoch Sabina

21. Dr Kidawa Elżbieta

22. Dr Kłosiński Piotr

23. Dr Korta Teresa

24. Dr Kosidło Sławomir

25. Dr Kośmider Maria

26. Dr Krzak Andrzej

27. Dr Kunkel Andrzej

28. Dr Kużawczyk Andrzej

29. Dr Łyczywek-Zwierz Maria

30. Dr Majchrzak Zbigniew

31. Dr Małecki Janusz

32. Dr Mazur Grzegorz

33. Dr Mościcki Zenon

34. Dr Naze Waldemar

35. Dr Orkisz Witold

36. Dr Orzeł Mieczysław

37. Dr Podolecki Andrzej

38. Dr Pokrywka Wacław

39. Dr Rejminiak Krystyna

40. Dr Szolginia Michał

41. Dr Świątkowski Jan

42. Dr Świerżewski Romuald

43. Dr Tomczykowska Małgorzata

44. Dr Traczewska Halina

45. Dr Vitali Tomir

46. Dr Wenglarzy-Kowalczyk Wanda

47. Dr Werner Bożena

48. Dr Żak Lech

Lek.stom:

1. Chmielowiec Elżbieta

2. Chowaniec Anna

3. Kabarowska Marta

4. Kolanko Wojciech

5. Lipka Bogusław

6. Matysik Jerzy

7. Mielcarek Wanda

8. Przybyłko-Kita Dorota

9. Rzeszutko Ryszard

10. Serafinowksa-Kiełczewska Anna

11. Tarkowska Anna

12. Utrata Irena