Naczelna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
lek. Andrzej Morliński

Wiceprzewodniczący
lek. Andrzej Kierzek
lek. dent. Halina Teodorczyk

Sekretarz
lek. Maciej A. Zarębski

Zastępca Sekretarza
lek. Ryszard Stańczak

Członkowie
lek. Paweł Dorosz
lek. Tadeusz Frączek
lek. Paweł Gruenpeter
lek. Remigiusz Loroch
lek. Małgorzata Sobieraj