thumbnailProtokół z przebiegu Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy w
Warszawie, który odbył się w dniach 11-12 stycznia 2008 roku w
Sali konferencyjnej hotelu Novotel Airport w Warszawie

Protokół z IX Krajowego Zjazdu Lekarzy