Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
lek. Grzegorz Wrona

Zastępcy NROZ
dr n.med. Robert Adamowicz
lek. Barbara Baranowicz
lek. Teresa Bieńko
dr n.med. Jacek Bierca
dr hab.n.med Maciej Cymerys
lek. Marceli Dybek
lek. Anna Glińska
dr n.med. Artur Hartwich
lek. Elżbieta Kidawa
dr n.med. Teresa Korta
lek. Andrzej Kużawczyk
lek. Krzysztof Lubecki
lek.Włodzimierz Majewski
lek. Krystyna Małecka-Kużawczyk
dr n.med. Janusz Małecki
lek.dent. Wanda Mielcarek
lek. Waldemar Naze
dr n.med. Mieczysław Orzeł
lek.dent. Ewa Paszek
dr n.med Andrzej Podolecki
lek.dent. Marta Rodziewicz-Kabarowska
dr n.med. Marek Rybkiewicz
dr n.med. Ryszard Rzeszutko
dr n.med. Anna Serafinowska-Kiełczewska
dr n.med. Kazimierz Swoboda
dr n.med. Jan Świątkowski
lek.dent. Anna Tarkowska
lek. Zofia Waryszewska-Chrząstek
lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk
lek. Lech Żak