Skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji:
Lek. Jolanta Orłowska-Heitzman – Przewodnicząca
Lek. Paweł Sobieski – Wiceprzewodniczący
Lek. dent. Halina Teodorczyk – Wiceprzewodnicząca
Lek. Filip Płużański – Sekretarz
Lek. Jarosław Król – Zastępca Sekretarza

Członkowie:

Lek. Grzegorz Antkowski
Lek. Paweł Gruenpeter
Lek. dent. Piotr Laska
Lek. Joanna Rzodkiewicz
Lek. Anna Starzyńska
Lek. Anna Wilmowska-Pietruszyńska