• Wzór wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia (pobierz)
  • Wzór wniosku o wydanie zgody na skserowanie/sfotografowanie/zeskanowanie dokumentów z akt sądowych (pobierz)

Wniosek strony postępowania o wykonanie kopii poszczególnych dokumentów z akt sprawy winien być poprzedzony ustaleniem w Kancelarii NSL ilości stron wymagających wykonania kserokopii,  a następnie dokonaniem właściwej wpłaty na rachunek bankowy Naczelnej Izby Lekarskiej lub w kasie NIL (uzależnione od godzin jej otwarcia).

 

Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłaty w wysokości:

1 zł. – za jedną stronę z kserokopii

6 zł. – za jedną stronę uwierzytelnionego odpisu

Numer konta Naczelnej Izby Lekarskiej: 

PKO S.A. VII O/W-wa,  47 1240 1109 1111 0000 0516 2660 (w tytule przelewu należy wskazać charakter uiszczonej opłaty oraz sygnaturę akt Naczelnego Sądu Lekarskiego).

Integralną część powyższej informacji stanowi w/w Zarządzenie nr 2 Prezesa NRL.