2023:

       - okólnik dot. zakładania i prowadzenia akt

       - okólnik dot. konieczności wydawania formalnych decyzji przy rozpoznawaniu skarg

       - okólnik dot. wniosków o dokumentację do ZUS

2019:

- okólnik dot. karty kosztów postępowania

2018:

- okólnik nr 1/2018 dot. projektu rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych

- okólnik nr 2/2018 dot. projektu zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

2017:

- okólnik dot. szablonów wniosków o ukaranie

- okólnik dot. umieszczania danych świadków we wniosku o ukaranie

2016:

- okólnik dot. przedawnienia karalności w przypadku toczącego się postępowania karnego

- okólnik dot. konieczności przytaczania art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

2015:

- okólnik dot. danych osobowych stron i świadków w aktach sprawy

- okólnik dot. uczestnictwa przedstawicieli procesowych w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

- okólnik dot. repertoriów i sygnatur spraw

okólnik dot. zawieszenia i pouczenia

okólnik dot. definicji sprawy zakończonej

okólnik - OROZ - wycofanie skargi

2014:

- okólnik dot. obiegu informacji pomiędzy rzecznikami a prokuraturą lub sądami

okólnik dot. terminów

 

Okólnik - przedstawiciele procesowi stron, udział w czynnościach

Okólnik - interpretacja art. 64 uoil

Nowy wzór wniosków o prolongaty

 

Druki sprawozdań OROZ, które obowiązują od 1 stycznia 2024 r.: PLIK 1, PLIK 2

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 01.2024 R.